Trang nhất » phuc khao thpt 2016

DANH SÁCH CHỦ NHIỆM K10,K11Danh sách phúc khảo THPT 2016

STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND Môn Ngày nhập PK Điểm TL trước PK Điểm TN trước PK Tổng điểm trước PK
1 SGD000039 HUỲNH THÚY AN 21/11/1998 Nữ 301659505 TO 7/28/2016 1   1
2 SGD002088 HỒ THỊ GÁI 16/09/1997 Nữ 301660644 TO 7/28/2016 0.75   0.75
3 SGD002088 HỒ THỊ GÁI 16/09/1997 Nữ 301660644 VA 7/28/2016 3.25   3.25
4 SGD002660 ĐẶNG CÔNG HẬU 19/01/1998 Nam 301660694 DI 7/28/2016 5.5   5.5
5 SGD002660 ĐẶNG CÔNG HẬU 19/01/1998 Nam 301660694 SU 7/28/2016 4.25   4.25
6 SGD002995 VĂN MINH HIẾU 19/03/1998 Nam 301659893 TO 7/28/2016 2.25   2.25
7 SGD002995 VĂN MINH HIẾU 19/03/1998 Nam 301659893 VA 7/28/2016 3   3
8 SGD005758 TẠ THỊ PHƯƠNG NGÂN 11/07/1998 Nữ 301659576 TO 7/28/2016 1.75   1.75
9 SGD005758 TẠ THỊ PHƯƠNG NGÂN 11/07/1998 Nữ 301659576 VA 7/28/2016 3   3
10 SGD006825 NGUYỄN HUỲNH NHƯ 11/02/1998 Nữ 301660927 TO 7/28/2016 2.5   2.5
11 SGD006825 NGUYỄN HUỲNH NHƯ 11/02/1998 Nữ 301660927 VA 7/28/2016 3.5   3.5
12 SGD008183 TRẦN NGUYỄN NHƯ QUỲNH 20/01/1997 Nữ 301615335 LI 7/28/2016   4.4 4.4
13 SGD008183 TRẦN NGUYỄN NHƯ QUỲNH 20/01/1997 Nữ 301615335 N1 (TL,TN) 7/28/2016 0.4 2.75 3.15
14 SGD008183 TRẦN NGUYỄN NHƯ QUỲNH 20/01/1997 Nữ 301615335 TO 7/28/2016 3.5   3.5
15 SGD008183 TRẦN NGUYỄN NHƯ QUỲNH 20/01/1997 Nữ 301615335 VA 7/28/2016 4.25   4.25
16 SGD008949 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 17/08/1997 Nữ 301645301 HO 7/28/2016   3.6 3.6
17 SGD008949 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 17/08/1997 Nữ 301645301 N1 (TL,TN) 7/28/2016 0 2.13 2.13
18 SGD008949 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 17/08/1997 Nữ 301645301 TO 7/28/2016 2.5   2.5
19 SGD008949 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 17/08/1997 Nữ 301645301 VA 7/28/2016 3.25   3.25
20 SGD009399 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 13/12/1998 Nam 301660604 TO 7/28/2016 1.25   1.25
21 SGD009399 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 13/12/1998 Nam 301660604 VA 7/28/2016 3.5   3.5
22 SGD009444 TRẦN PHONG VŨ THỊNH 03/02/1997 Nam 301670946 TO 7/28/2016 1   1
23 SGD009834 DƯƠNG THUÝ THÚY 03/07/1998 Nữ 301659296 LI 7/28/2016   5.4 5.4
24 SGD010147 LÊ THUỶ TIÊN 01/01/1998 Nữ 301657318 TO 7/28/2016 1   1
25 SGD010653 TRẦN THỊ KIỀU TRANG 24/03/1998 Nữ 301660936 TO 7/28/2016 4.25   4.25
26 SGD011175 HUỲNH THỊ PHƯƠNG TRÚC 13/03/1998 Nữ 301659286 SU 7/28/2016 2.75   2.75
27 SGD012193 LÊ VY 13/11/1998 Nữ 026082056 VA 7/28/2016 4   4

                                 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ

      Địa chỉ: ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
      ĐT:  0723.891575
      Fax: 0723.891931
      Email: c3nguyenhuutho.longan@moet.edu.vn

      HIỆU TRƯỞNG: thầy PHAN VĂN TOÀN